O nas - -------------------PolsCavan

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

Historia powstania

Polskie Stowarzyszenie „PolsCavan” powstało w maju 2009

 z inicjatywy kierownictwa i nauczycieli Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cavan  oraz rodziców i przyjaciół szkoły. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Celem ogólnym Stowarzyszenia jest umocnienie więzi wśród Polaków zamieszkałych na terenie hrabstwa Cavan oraz szeroko pojęte działania nad integracja Polonii z innymi mieszkańcami hrabstwa Cavan, a także  prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych ze szczególnym działań SPK w Cavan.
Stowarzyszenie, zarejestrowane na terenie Irlandii, jest samodzielnym podmiotem prawnym, dzięki czemu  jest w stanie niezależnie wspierać SPK w Cavan. Korzystają na tym  przede wszystkim dzieci, gdyż powołanie Stowarzyszenia to łatwiejszy sposób pozyskiwania funduszy, dotacji jak i rozliczeń ze sponsorami.
Stowarzyszenie „PolsCavan” współpracuje z SPK w Cavan prowadząc Zerówkę oraz zajęcia religii i matematyki dla chętnych uczniów. Opłaty za wyżej wymienione zajęcia pobierane są od rodziców na początku każdego semestru i wpłacane na konto Stowarzyszenia.
Wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają na w/w zajęcia stają się automatycznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia (patrz Statut Stowarzyszenia „PolsCavan”).

 Prezesem stowarzyszenia jest Pani 
Wioletta Gołębiowska, Skarbnikiem Stowarzyszenia jest Pani Justyna Romankiewicz, Sekretarzem jest Pani Arleta Imiołek.


Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia  prosimy o kontakt
polscavan@wp.pl 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego