Regulamin - -------------------PolsCavan

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin


 

Regulamin Zerówki

1.  Uczniowie są zawsze przygotowani do zajęć. Przynoszą potrzebne podręczniki i przybory. Odrabiają zadania domowe.
2.  Na terenie szkoły panuje całkowity zakaz żucia gumy.
3.   W czasie przerwy uczniowie powinni zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie krzyczeć oraz przebywać na korytarzu obok klasy, w której mają zajęcia.
4.  Uczniom nie wolno bez zgody nauczyciela opuszczać budynku szkolnego. Po zajęciach uczniów odbierają rodzice lub opiekunowie.
5.   Po zakończeniu lekcji uczniowie zostawiają salę w ładzie i czystości.
6.   Uczeń, który źle się poczuje w trakcie zajęć, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy.
7.   Zabrania się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych zabawek lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
8.   Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia w szkole nie później niż w ciągu 1 tygodnia.
9.   Uczniowie przynoszą swoje drugie śniadania. Zabrania się przynoszenia słodyczy, chipsów i chrupek jak również napojów gazowanych oraz napojów w szklanych butelkach.
10.   Uczniowie są zobowiązani do dbania o sprzęt i przyrządy  
szkolne. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego